Aktivnosti – 2017. godina

Albanski kulturni klub je 2017. god. realizovao projekat pod nazivom „BISEADT/RAZGOVORI – Albanski (jezik i kultura) za početnike i podsetnike“.

Projekta je podržalo Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije putem konkursa za projekte iz oblasti savremenog stvaralaštva u oblasti kulturne delatnosti nacionalnih manjina (2017. godina).

Fokus projekta je bio na tome da pruži mogućnost za inicijalni kontakt sa albanskim jezikom i kulturom i da afirmiše sticanje specijalističkih znanja doprinoseći unapređenju srpsko-albanskih kulturnih odnosa.

Projekat je imao za cilj da podstikne kreativnost i multidisciplinarnost u načinima komunikacije o elementima albanske kulture i jezika kroz inovativni pristup u koncipiranju samog radnog procesa sa  različitim grupama učesnika i korisnicima projekta.

Projekat je posebno imao za cilj da afirmiše pripadnike mlađe generacije studenata koji su kroz svoje akademsko obrazovanje stekli znanja i kompetencije iz albanskog jezika, književnosti i kulture, a kojima je data prilika da se steknu iskustva u načinima komunikacije i prezentovanja.

Projekat je prvobitno osmišljen da se realizuje kroz dva modula, prvi je sadržao jezičke radionice tj. besplatne časove albanskog jezika, a drugi modul kreativne pričaonice tj. seminare o albanskoj kulturi i albansko-srpskim kulturnim vezama. Imajući u vidu iznos dodeljenih sredstava od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije (120,000.00 RSD), projekat nije mogao da se realizuje u inicijalno planiranoj dinamici. Revidirani plan realizacije projekta sadržao je pet događaja, od kojih je tokom novembra bilo realizovano ukupno četiri pripremne radionice sa učesnicima projekta tj. studentima sa Katedre za albanski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i finalni događaj u decembru 2017. u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.