Albansko narodno iso-višeglasje

© 2008 by Vasil S. Tole

Na Listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva je uvrštena 2008. godine (prvobitno proglašena 2005. godine).

Објављено
Категоризовано као Muzika